Wiener Klassik: Ludwig van Beethoven

  • Pierwszy właściciel: Aleksander
  • Egzemplarz wydrukowano: 31 grudnia 2020 r. o g. 16.06
  • Numer seryjny egzemplarza: 018-23

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.