Świnki morskie

  • Pierwszy właściciel: Aleksander
  • Egzemplarz wydrukowano: 2 stycznia 2021 r. o g. 15.13
  • Numer seryjny egzemplarza: 025-18

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.