Miguel de Catalán

  • Pierwszy właściciel: Aleksander
  • Egzemplarz wydrukowano: 5 stycznia 2021 r. o g. 18.01
  • Numer seryjny egzemplarza: 030-12

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.