Święty Gabriel Archanioł — patron filatelistów

  • Pierwszy właściciel: Ignats Urban ik Ruth
  • Egzemplarz wydrukowano: 10 stycznia 2021 r. o g. 20.14
  • Numer seryjny egzemplarza: 032-26

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.