Zamek Królewski w Warszawie

  • Pierwszy właściciel: Aleksander
  • Egzemplarz wydrukowano: 12 stycznia 2021 r. o g. 13.00
  • Numer seryjny egzemplarza: 029-07

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.