Święto Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej

  • Pierwszy właściciel: Taddeo von Hippogriff-Piccolomini
  • Egzemplarz wydrukowano: 12 stycznia 2021 r. o g. 13.09
  • Numer seryjny egzemplarza: 038-49

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.