Księstwo Sarmacji

  • Pierwszy właściciel: Aleksander
  • Egzemplarz wydrukowano: 14 stycznia 2021 r. o g. 21.07
  • Numer seryjny egzemplarza: 041-22

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.