Flamenco

  • Pierwszy właściciel: Aleksander
  • Egzemplarz wydrukowano: 25 stycznia 2021 r. o g. 11.09
  • Numer seryjny egzemplarza: 036-19

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.