Wiener Klassik: Wolfgang Amadeus Mozart

  • Pierwszy właściciel: Aleksander
  • Egzemplarz wydrukowano: 27 stycznia 2021 r. o g. 20.03
  • Numer seryjny egzemplarza: 020-07

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.