JCKW Maximilian Theodore I

  • Pierwszy właściciel: Aleksander
  • Egzemplarz wydrukowano: 31 stycznia 2021 r. o g. 20.00
  • Numer seryjny egzemplarza: 033-03

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.