Jarmark Świąteczny

  • Pierwszy właściciel: Taddeo von Hippogriff-Piccolomini
  • Egzemplarz wydrukowano: 2 grudnia 2020 r. o g. 09.06
  • Numer seryjny egzemplarza: 006-45

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.