Władcy Rzeczypospolitej: Król Polski Mikołaj Hrychowicz

  • Pierwszy właściciel: Aleksander
  • Egzemplarz wydrukowano: 6 lutego 2021 r. o g. 20.00
  • Numer seryjny egzemplarza: 042-05

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.