Władcy Rzeczypospolitej: Wielki Książę Litewski Mikołaj Hrychowicz

  • Pierwszy właściciel: Aleksander
  • Egzemplarz wydrukowano: 9 lutego 2021 r. o g. 20.55
  • Numer seryjny egzemplarza: 043-23

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.