2 dni w Sztumie

  • Pierwszy właściciel: Aleksander
  • Egzemplarz wydrukowano: 4 marca 2021 r. o g. 21.19
  • Numer seryjny egzemplarza: 071-35

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.