Próba II

  • Pierwszy właściciel: Aleksander
  • Egzemplarz wydrukowano: 22 listopada 2020 r. o g. 19.54
  • Numer seryjny egzemplarza: 002-17

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.