Patron Kniaźstwa Jaruzelimy

  • Pierwszy właściciel: Ignats Urban ik Ruth
  • Egzemplarz wydrukowano: 13 grudnia 2020 r. o g. 09.02
  • Numer seryjny egzemplarza: 013-16

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.