1. rocznica istnienia ZKRM — I Święto Niepodległości

  • Pierwszy właściciel: Aleksander
  • Egzemplarz wydrukowano: 17 marca 2021 r. o g. 12.33
  • Numer seryjny egzemplarza: 076-21

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.