Namiestnicy

  • Pierwszy właściciel: Ignats Urban ik Ruth
  • Egzemplarz wydrukowano: 25 listopada 2020 r. o g. 20.00
  • Numer seryjny egzemplarza: 003-03

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.