Wolnograd

  • Pierwszy właściciel: Ignats Urban ik Ruth
  • Egzemplarz wydrukowano: 19 grudnia 2020 r. o g. 18.30
  • Numer seryjny egzemplarza: 016-30

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.