Trener reprezentacji Palatynatu Leocji

  • Pierwszy właściciel: Piotr vel Bocian
  • Egzemplarz wydrukowano: 5 listopada 2021 r. o g. 21.00
  • Numer seryjny egzemplarza: 120-15

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.