Pierwszy obywatel Felencji

  • Pierwszy właściciel: Teodozjusz Azoramath-Arped
  • Egzemplarz wydrukowano: 12 listopada 2021 r. o g. 15.56
  • Numer seryjny egzemplarza: 123-37

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.