JCKW Franz Josef II

  • Pierwszy właściciel: Ignats Urban ik Ruth
  • Egzemplarz wydrukowano: 20 grudnia 2020 r. o g. 21.01
  • Numer seryjny egzemplarza: 011-31

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.