Patron

  • Pierwszy właściciel: Ignats Urban ik Ruth
  • Egzemplarz wydrukowano: 21 grudnia 2020 r. o g. 16.07
  • Numer seryjny egzemplarza: 017-17

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.