Wielcy Bialeńczycy: Akrypa Ali Shariati

  • Pierwszy właściciel: Aleksander
  • Egzemplarz wydrukowano: 24 grudnia 2020 r. o g. 06.19
  • Numer seryjny egzemplarza: 021-05

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.