Głos Leocji

  • Pierwszy właściciel: Aleksander
  • Egzemplarz wydrukowano: 26 grudnia 2020 r. o g. 20.00
  • Numer seryjny egzemplarza: 022-05

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.