Wybory do Rady Państwa XVII kadencji

  • Nakład: 25 egzemplarzy (w tym 1 dla autora)
  • Pozostało: 0 egzemplarzy
  • Limit na osobę: 2 egzemplarze
  • Liczba posiadaczy: 15
  • Emisja: 17 października 2021 r. o g. 21.00
  • Koniec: 19 października 2021 r. o g. 21.53
  • Kraj: Monarchia Austro-Węgierska
  • Nominał: 1 f/h
  • Więcej informacji: przejdź tutaj »

Zaloguj się do systemu na stronie głównej.

Właściciele znaczka

Orientacyjna wartość znaczka: 4088.88 ℳ.
Z uwzględnieniem liczby transferów: 4702.22 ℳ.