Defilada K.u.K piechoty

  • Nakład: 63 egzemplarze (w tym 2 dla autorów)
  • Pozostało: 0 egzemplarzy
  • Limit na osobę: 3 egzemplarze
  • Liczba posiadaczy: 25
  • Emisja: 18 listopada 2021 r. o g. 12.00
  • Koniec: 19 listopada 2021 r. o g. 23.38
  • Kraj: Monarchia Austro-Węgierska
  • Nominał: 2 K
  • Więcej informacji: przejdź tutaj »

Zaloguj się do systemu na stronie głównej.

Właściciele znaczka

Orientacyjna wartość znaczka: 389.55 ℳ.
Z uwzględnieniem liczby transferów: 409.02 ℳ.