Defilada K.u.K kawalerii

  • Nakład: 75 egzemplarzy (w tym 2 dla autorów)
  • Pozostało: 0 egzemplarzy
  • Limit na osobę: 3 egzemplarze
  • Liczba posiadaczy: 30
  • Emisja: 1 grudnia 2021 r. o g. 20.00
  • Kraj: Monarchia Austro-Węgierska
  • Nominał: 1 K
  • Więcej informacji: przejdź tutaj »

Zaloguj się do systemu na stronie głównej.

Właściciele znaczka