Herby lenn Rzeszy Bialeńskiej: Lisendorff

  • Nakład: 54 egzemplarze
  • Pozostało: 0 egzemplarzy
  • Limit na osobę: 2 egzemplarze
  • Liczba posiadaczy: 28
  • Emisja: 27 stycznia 2022 r. o g. 18.00
  • Kraj: Republika Bialeńska
  • Nominał: 1,50 BLN
  • Więcej informacji: przejdź tutaj »

Zaloguj się do systemu na stronie głównej.

Właściciele znaczka