Wolnograd

  • Nakład: 60 egzemplarzy (w tym 1 dla autora)
  • Pozostało: 0 egzemplarzy
  • Limit na osobę: 3 egzemplarze
  • Liczba posiadaczy: 24
  • Emisja: 19 grudnia 2020 r. o g. 18.00
  • Koniec: 19 grudnia 2020 r. o g. 20.01
  • Kraj: Republika Bialeńska
  • Nominał: 3 Bln
  • Więcej informacji: przejdź tutaj »

Zaloguj się do systemu na stronie głównej.

Właściciele znaczka

Orientacyjna wartość znaczka: 491.3 ℳ.
Z uwzględnieniem liczby transferów: 614.12 ℳ.