Patron

  • Nakład: 25 egzemplarzy (w tym 1 dla autora)
  • Pozostało: 0 egzemplarzy
  • Limit na osobę: 1 egzemplarz
  • Liczba posiadaczy: 25
  • Emisja: 21 grudnia 2020 r. o g. 12.00
  • Koniec: 24 grudnia 2020 r. o g. 14.02
  • Kraj: Republika Bialeńska
  • Nominał: 3 Bln
  • Więcej informacji: przejdź tutaj »

Zaloguj się do systemu na stronie głównej.

Właściciele znaczka

Orientacyjna wartość znaczka: bezcenny.