Świnki morskie

  • Nakład: 45 egzemplarzy (w tym 1 dla autora)
  • Pozostało: 0 egzemplarzy
  • Limit na osobę: 2 egzemplarze
  • Liczba posiadaczy: 26
  • Emisja: 2 stycznia 2021 r. o g. 15.00
  • Kraj: Republika Bialeńska
  • Nominał: 1 Bln
  • Więcej informacji: przejdź tutaj »

Właściciele znaczka