Związek Pocztowy Republiki Bialeńskiej

  • Nakład: 65 egzemplarzy (w tym 1 dla autora)
  • Pozostało: 0 egzemplarzy
  • Limit na osobę: 3 egzemplarze
  • Liczba posiadaczy: 27
  • Emisja: 16 stycznia 2021 r. o g. 20.00
  • Kraj: Republika Bialeńska
  • Nominał: 2 Bln
  • Więcej informacji: przejdź tutaj »

Właściciele znaczka