Zamek Królewski w Warszawie

  • Nakład: 90 egzemplarzy (w tym 1 dla autora)
  • Pozostało: 0 egzemplarzy
  • Limit na osobę: 3 egzemplarze
  • Liczba posiadaczy: 31
  • Emisja: 12 stycznia 2021 r. o g. 13.00
  • Kraj: Rzeczpospolita Obojga Narodów
  • Nominał: 2 DPL
  • Więcej informacji: przejdź tutaj »

Właściciele znaczka