JCKW Maximilian Theodore I

  • Nakład: 55 egzemplarzy (w tym 1 dla autora)
  • Pozostało: 0 egzemplarzy
  • Limit na osobę: 2 egzemplarze
  • Liczba posiadaczy: 28
  • Emisja: 31 stycznia 2021 r. o g. 20.00
  • Kraj: Monarchia Austro-Węgierska
  • Nominał: 25 h/f
  • Więcej informacji: przejdź tutaj »

Właściciele znaczka