Księstwo Sarmacji

  • Nakład: 75 egzemplarzy (w tym 1 dla autora)
  • Pozostało: 0 egzemplarzy
  • Limit na osobę: 3 egzemplarze
  • Liczba posiadaczy: 26
  • Emisja: 14 stycznia 2021 r. o g. 21.00
  • Kraj: Księstwo Sarmacji
  • Nominał: 100 Ⱡ
  • Więcej informacji: przejdź tutaj »

Właściciele znaczka