Prezydenci Republiki Bialeńskiej: Andrzej Swarzewski — I Prezydent

  • Nakład: 60 egzemplarzy (w tym 1 dla autora)
  • Pozostało: 60 egzemplarzy
  • Limit na osobę: 2 egzemplarze
  • Liczba posiadaczy: 0
  • Emisja: 1 marca 2021 r. o g. 19.00
  • Kraj: Republika Bialeńska
  • Nominał: 1,50 Bln
  • Więcej informacji: przejdź tutaj »