Sojusznicy Bialenii: Patriarcha Jan I

  • Nakład: 73 egzemplarze (w tym 1 dla autora)
  • Pozostało: 7 egzemplarzy
  • Limit na osobę: 2 egzemplarze
  • Liczba posiadaczy: 33
  • Emisja: 2 kwietnia 2021 r. o g. 21.37
  • Kraj: Republika Bialeńska
  • Nominał: 3,77 Bln
  • Więcej informacji: przejdź tutaj »

Właściciele znaczka