Puszcza Rosieńska

  • Nakład: 50 egzemplarzy (w tym 1 dla autora)
  • Pozostało: 0 egzemplarzy
  • Limit na osobę: 2 egzemplarze
  • Liczba posiadaczy: 26
  • Emisja: 19 marca 2021 r. o g. 21.00
  • Koniec: 20 marca 2021 r. o g. 15.47
  • Kraj: Republika Bialeńska
  • Nominał: 1,25 Bln
  • Więcej informacji: przejdź tutaj »

Zaloguj się do systemu na stronie głównej.

Właściciele znaczka

Orientacyjna wartość znaczka: 387.49 ℳ.
Z uwzględnieniem liczby transferów: 406.86 ℳ.