Święto Odrodzenia Bialenii

  • Nakład: 90 egzemplarzy
  • Pozostało: 90 egzemplarzy
  • Limit na osobę: 3 egzemplarze
  • Liczba posiadaczy: 0
  • Emisja: 22 marca 2021 r. o g. 21.00
  • Kraj: Republika Bialeńska
  • Nominał: 1 Bln
  • Więcej informacji: przejdź tutaj »