1. rocznica powstania Cesarstwa Norweglandu

  • Nakład: 60 egzemplarzy (w tym 1 dla autora)
  • Pozostało: 0 egzemplarzy
  • Limit na osobę: 2 egzemplarze
  • Liczba posiadaczy: 32
  • Emisja: 12 marca 2021 r. o g. 08.00
  • Kraj: Cesarstwo Norweglandu
  • Nominał: 5 kn
  • Więcej informacji: przejdź tutaj »

Zaloguj się do systemu na stronie głównej.

Właściciele znaczka