1. rocznica opuszczenia Voxlandu i Westlandu spod niewoli kalkizmu

  • Nakład: 90 egzemplarzy (w tym 1 dla autora)
  • Pozostało: 0 egzemplarzy
  • Limit na osobę: 3 egzemplarze
  • Liczba posiadaczy: 34
  • Emisja: 10 marca 2021 r. o g. 22.00
  • Koniec: 11 marca 2021 r. o g. 23.18
  • Kraj: Cesarstwo Insulii
  • Nominał: 10 Sec
  • Więcej informacji: przejdź tutaj »

Zaloguj się do systemu na stronie głównej.

Właściciele znaczka

Orientacyjna wartość znaczka: 143.65 ℳ.
Z uwzględnieniem liczby transferów: 165.2 ℳ.