Wielkanoc

  • Nakład: 0 egzemplarzy
  • Pozostało: 0 egzemplarzy
  • Limit na osobę: 0 egzemplarzy
  • Liczba posiadaczy: 0
  • Emisja: 4 kwietnia 2021 r. o g. 20.00
  • Kraj: Państwo Kościelne Rotria
  • Nominał:
  • Wizerunek znaczka nie został dostarczony do Światowego Związku Filatelistycznego do 4 kwietnia 2021 roku, g. 19.30, w następstwie czego znaczek został wycofany z planu emisyjnego.
  • Więcej informacji: przejdź tutaj »

Właściciele znaczka