JCKM Franz Leopold I

  • Nakład: 40 egzemplarzy (w tym 1 dla autora)
  • Pozostało: 0 egzemplarzy
  • Limit na osobę: 2 egzemplarze
  • Liczba posiadaczy: 22
  • Emisja: 6 grudnia 2020 r. o g. 20.00
  • Kraj: Monarchia Austro-Węgierska
  • Nominał: 1 K
  • Więcej informacji: przejdź tutaj »

Zaloguj się do systemu na stronie głównej.

Właściciele znaczka