Ungarisches Gulash

  • Nakład: 75 egzemplarzy (w tym 1 dla autora)
  • Pozostało: 0 egzemplarzy
  • Limit na osobę: 3 egzemplarze
  • Liczba posiadaczy: 27
  • Emisja: 21 maja 2021 r. o g. 21.00
  • Kraj: Monarchia Austro-Węgierska
  • Nominał: 25 h
  • Więcej informacji: przejdź tutaj »

Zaloguj się do systemu na stronie głównej.

Właściciele znaczka