O Światowym Związku Filatelistycznym

Zasady naczelne

Pierwsza Dyrektywa: celem Światowego Związku Filatelistycznego jest dobra zabawa dla wszystkich: mikronacji, twórców, kolekcjonerów oraz odbiorców. Wymagania dotyczące emisji znaczków mają charakter albo techniczny (określony format pliku, zgodny z matrycą), albo mający na celu zapewnienie dobrej zabawy (informowanie z wyprzedzeniem o emisjach, nakłady zapewniające równowagę między dostępnością i rzadkością znaczków).

Autorzy znaczków oraz mikronacje udzielają Światowemu Związkowi Filatelistycznemu niewyłącznej, nieodwoływalnej licencji na korzystanie z ich dzieł, rozpoczynającej się w chwili emisji znaczków. Każda mikronacja może jednak opuścić Światowy Związek Filatelistyczny w dowolnym momencie, jak również odtworzyć w wymiarze krajowym katalog swoich znaczków oraz ich posiadaczy w oparciu o publicznie dostępne dane.

W przypadku sporu między kolekcjonerami (w szczególności naruszenia umowy sprzedaży lub wymiany znaczków), Światowy Związek Filatelistyczny wykonuje wyrok sądu kraju, w którym zawarto umowę, przy założeniu, że obydwaj kolekcjonerzy posiadają w tym kraju zweryfikowane paszporty w ramach Stempla. Niezbędna dokumentacja powinna być publicznie dostępna.

Liczba wyemitowanych egzemplarzy znaczka nie powinna przekraczać trzykrotności liczby aktywnych kolekcjonerów. Limit na osobę powinien umożliwić bezpośrednie nabycie znaczka przez co najmniej 75% aktywnych kolekcjonerów. Skorzystaj z kalkulatora emisji. Nie jest możliwe zwiększenie liczby egzemplarzy w ramach emisji oraz ponowna emisja tego samego znaczka. Znaczki stanowią własność ich nabywców. Pozostałe ustalenia Pierwszej Konferencji Światowego Związku Filatelistycznego.

Statystyki Światowego Związku Filatelistycznego

17891 wydrukowanych znaczków

748 znaczków posiada Ludwik Tomović

43 znaczki wyemitował Palatynat Leocji

31 znaczków wyemitowało Królestwo Voxlandu

31 znaczków wyemitowała Republika Bialeńska

22 znaczki wyemitowała Monarchia Austro-Węgierska

21 znaczków wyemitowała Kotlina Edelweiss

20 znaczków wyemitowało Królestwo Santery

16 znaczków wyemitowało Królestwo Dreamlandu

12 znaczków wyemitowało Księstwo Sarmacji

12 znaczków wyemitowało Najjaśniejsze Arcybiskupie Miasto Osiek i Jego Okręg

12 znaczków wyemitowała Republika Muratyki

11 znaczków wyemitowało Królestwo Skarlandu

10 znaczków wyemitowało Imperium Kiriańskie

10 znaczków wyemitowało Królestwo Fenocji

9 znaczków wyemitowała Rzeczpospolita Obojga Narodów

9 znaczków wyemitował Związek Kolektywistycznych Republik Rad

8 znaczków wyemitowała Konfederacja Sclavińska

7 znaczków wyemitował Związek Winkulijski

6 znaczków wyemitowało Cesarstwo Insulii

6 znaczków wyemitowała Republika Socjalistyczna Czesnoradu

6 znaczków wyemitował Tarjaturunenat Tuolelenkki

4 znaczki wyemitowało Cesarstwo Niemieckie

3 znaczki wyemitowała Brodria

3 znaczki wyemitowało Carstwo Rusowskie

3 znaczki wyemitował Konsulat Felencji

3 znaczki wyemitowała Republika Arawii

3 znaczki wyemitował Światowy Związek Filatelistyczny

2 znaczki wyemitowało Cesarstwo Bizantyjskie

2 znaczki wyemitowała Federacja Slawonii

2 znaczki wyemitowała Krakozja Stepowa

2 znaczki wyemitowało Królestwo Hawilandu

1 znaczek wyemitowało Cesarstwo Norweglandu

1 znaczek wyemitowało Królestwo Trizondalu

1 znaczek wyemitowały Palatynat Leocji i Księstwo Sarmacji

1 znaczek wyemitowało Państwo Kościelne Rotria

1 znaczek wyemitowała Unia Niepodległych Państw