O Światowym Związku Filatelistycznym

Zasady naczelne

Pierwsza Dyrektywa: celem Światowego Związku Filatelistycznego jest dobra zabawa dla wszystkich: mikronacji, twórców, kolekcjonerów oraz odbiorców. Wymagania dotyczące emisji znaczków mają charakter albo techniczny (określony format pliku, zgodny z matrycą), albo mający na celu zapewnienie dobrej zabawy (informowanie z wyprzedzeniem o emisjach, nakłady zapewniające równowagę między dostępnością i rzadkością znaczków).

Autorzy znaczków oraz mikronacje udzielają Światowemu Związkowi Filatelistycznemu niewyłącznej, nieodwoływalnej licencji na korzystanie z ich dzieł, rozpoczynającej się w chwili emisji znaczków. Każda mikronacja może jednak opuścić Światowy Związek Filatelistyczny w dowolnym momencie, jak również odtworzyć w wymiarze krajowym katalog swoich znaczków oraz ich posiadaczy w oparciu o publicznie dostępne dane.

W przypadku sporu między kolekcjonerami (w szczególności naruszenia umowy sprzedaży lub wymiany znaczków), Światowy Związek Filatelistyczny wykonuje wyrok sądu kraju, w którym zawarto umowę, przy założeniu, że obydwaj kolekcjonerzy posiadają w tym kraju zweryfikowane paszporty w ramach Stempla. Niezbędna dokumentacja powinna być publicznie dostępna.

Liczba wyemitowanych egzemplarzy znaczka nie powinna przekraczać trzykrotności liczby aktywnych kolekcjonerów. Limit na osobę powinien umożliwić bezpośrednie nabycie znaczka przez co najmniej 75% aktywnych kolekcjonerów. Skorzystaj z kalkulatora emisji. Nie jest możliwe zwiększenie liczby egzemplarzy w ramach emisji oraz ponowna emisja tego samego znaczka. Znaczki stanowią własność ich nabywców. Pozostałe ustalenia Pierwszej Konferencji Światowego Związku Filatelistycznego.

Statystyki Światowego Związku Filatelistycznego

15437 wydrukowanych znaczków

651 znaczków posiada Ludwik Tomović

42 znaczki wyemitował Palatynat Leocji

31 znaczków wyemitowała Republika Bialeńska

25 znaczków wyemitowało Królestwo Voxlandu

22 znaczki wyemitowała Monarchia Austro-Węgierska

20 znaczków wyemitowało Królestwo Santery

17 znaczków wyemitowała Kotlina Edelweiss

16 znaczków wyemitowało Królestwo Dreamlandu

11 znaczków wyemitowało Królestwo Skarlandu

11 znaczków wyemitowało Najjaśniejsze Arcybiskupie Miasto Osiek i Jego Okręg

11 znaczków wyemitowała Republika Muratyki

10 znaczków wyemitowało Królestwo Fenocji

8 znaczków wyemitowała Konfederacja Sclavińska

8 znaczków wyemitowała Rzeczpospolita Obojga Narodów

7 znaczków wyemitował Związek Winkulijski

6 znaczków wyemitowało Cesarstwo Insulii

6 znaczków wyemitowała Republika Socjalistyczna Czesnoradu

6 znaczków wyemitował Tarjaturunenat Tuolelenkki

4 znaczki wyemitowało Imperium Kiriańskie

3 znaczki wyemitowała Brodria

3 znaczki wyemitował Konsulat Felencji

3 znaczki wyemitowało Księstwo Sarmacji

3 znaczki wyemitował Światowy Związek Filatelistyczny

2 znaczki wyemitowało Carstwo Rusowskie

2 znaczki wyemitowało Cesarstwo Bizantyjskie

2 znaczki wyemitowała Federacja Slawonii

2 znaczki wyemitowała Krakozja Stepowa

2 znaczki wyemitowało Królestwo Hawilandu

2 znaczki wyemitowała Republika Arawii

1 znaczek wyemitowało Cesarstwo Norweglandu

1 znaczek wyemitowało Królestwo Trizondalu

1 znaczek wyemitowały Palatynat Leocji i Księstwo Sarmacji

1 znaczek wyemitowało Państwo Kościelne Rotria

1 znaczek wyemitowała Unia Niepodległych Państw

1 znaczek wyemitował Związek Kolektywistycznych Republik Rad