Gämsentor

  • Pierwszy właściciel: Iwan Pietrow
  • Egzemplarz wydrukowano: 24 maja 2022 r. o g. 23.35
  • Numer seryjny egzemplarza: 171-42

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.