Namiestnicy

  • Pierwszy właściciel: Aleksander
  • Egzemplarz wydrukowano: 25 listopada 2020 r. o g. 20.22
  • Numer seryjny egzemplarza: 003-27

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.