Wielcy Bialeńczycy: Andrzej Swarzewski

  • Pierwszy właściciel: Ignats Urban ik Ruth
  • Egzemplarz wydrukowano: 13 stycznia 2021 r. o g. 18.58
  • Numer seryjny egzemplarza: 027-53

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.