Królestwo Hasselandu

  • Pierwszy właściciel: Aleksander
  • Egzemplarz wydrukowano: 12 lutego 2021 r. o g. 21.00
  • Numer seryjny egzemplarza: 046-02

Historia posiadaczy znaczka

Ten znaczek nie ma wcześniejszych właścicieli.